num : 021 - 88812503
mob : 0902 - 1077007
mail : info@lohiran.ir
telegram: 09372669515

    تقدیرنامه چوبی با قاب مدلWD28

     

    جنس مدل : چوبی
    کد مدل : WD28


    جدول قیمت ( به تومان )

     

     تعداد

    ( به عدد )

    سایزکوچک

    ۳۰*۲۰ cm

    سایزمتوسط

    ۴۰*۳۰ cm

    سایزبزرگ

    ۶۰*۴۰ cm

    ۱-۱۰
    ۴۰۰۰۰
    ۵۰۰۰۰
    ۸۰۰۰۰
    ۱۱-۱۰۰
    ۳۶۰۰۰
    ۴۶۰۰۰
    ۷۶۰۰۰
    ۱۰۱-۵۰۰
    ۳۴۰۰۰
    ۴۴۰۰۰
    ۷۴۰۰۰

     

    ثبت سفارشهمه مدل ها
    تقدیرنامه چوبی با قاب مدل wd25

    کاربرد تقدیرنامه : از محصول تقدیرنامه عموما به عنوان یک محصول اهدایی ، جهت اهدا به فرد و یا افرادی خاص استفاده می گردد . برخی موارد قابل ذکر در مورد اهدای تقدیرنامه شرح زیر می باشد :

    ۱ – اهدای تقدیرنامه به بازنشستگان.
    ۲ – اهدای تقدیرنامه به هنرمندان.
    ۳ – اهدای تقدیرنامه به نخبگان علمی.
    ۴ – اهدای تقدیرنامه به نخبگان فرهنگی.
    ۵ – اهدای تقدیرنامه به هنرمندان رشته های مختلف هنری.
    ۶ – اهدای تقدیرنامه به قهرمانان رشته های مختلف ورزشی.
    ۷ – اهدای تقدیرنامه به دانش آموزان ، دانشجویان و دانش پژوهان رشته های مختلف درسی و آموزشی.


    برچسب های صفحه :
    تقدیرنامه,اهدای تقدیرنامه,تقدیرنامه چوبی,تقدیرنامه بازنشستگان,تقدیرنامه هنرمندان,تقدیرنامه نخبگان علمی,تقدیرنامه نخبگان فرهنگی,تقدیرنامه هنری,تقدیرنامه ورزشی,تقدیرنامه آموزشی.

    جستجو در سایت

    مشخصات تماس لوحیران :

    شماره تماس لوحیران : 02188812503
    شماره همراه مدیریت : 09021077007
    آدرس ایمیل لوحیران : info@lohiran.ir
    ساعات کاری : هر روز 9 صبح تا 7 عصر
    مدیریت لوحیران : ابراهیم زاده

    بازدید لوحیران :