num : 021 - 88812503
mob : 0902 - 1077007
mail : info@lohiran.ir
telegram: 09021077007

بانک متن تقدیرنامه و متن لوح تقدیر

بانک متن تقدیرنامه و متن لوح تقدیر

برای لوح های تقدیر و تقدیرنامه های مختلف ، تعدادی متن در بخش بانک متن وب سایت لوحیران جمع آوری شده است . متن های جمع آوری شده برای لوح های تقدیر و تقدیرنامه ، در گروه های مختلف طبقه بندی شده اند . برای دیدن متون موجود در هر گروه، بر روی آن کلیک کنید . نکته مهم : تهیه متن مناسب بر عهده مشتریان می باشد و متون قرار گرفته در این وب سایت صرفا برای ایجاد پیش زمینه فکری برای تهیه متن مناسب برای لوح تقدیر،تندیس و تقدیرنامه ، تهیه و قرار داده شده است .

جستجو در سایت

مشخصات تماس لوحیران :

شماره تماس لوحیران : 02188812503
شماره همراه مدیریت : 09021077007
آدرس ایمیل لوحیران : info@lohiran.ir
ساعات کاری : هر روز 9 صبح تا 7 عصر
مدیریت لوحیران : ابراهیم زاده

بازدید لوحیران :