num : 021 - 88812503
mob : 0902 - 1077007
mail : info@lohiran.ir
telegram: 09372669515

  بانک متن تقدیرنامه و متن لوح تقدیر

  بانک متن تقدیرنامه و متن لوح تقدیر

  برای لوح های تقدیر و تقدیرنامه های مختلف ، تعدادی متن در بخش بانک متن وب سایت لوحیران جمع آوری شده است . متن های جمع آوری شده برای لوح های تقدیر و تقدیرنامه ، در گروه های مختلف طبقه بندی شده اند . برای دیدن متون موجود در هر گروه، بر روی آن کلیک کنید . نکته مهم : تهیه متن مناسب بر عهده مشتریان می باشد و متون قرار گرفته در این وب سایت صرفا برای ایجاد پیش زمینه فکری برای تهیه متن مناسب برای لوح تقدیر،تندیس و تقدیرنامه ، تهیه و قرار داده شده است .

  جستجو در سایت

  مشخصات تماس لوحیران :

  شماره تماس لوحیران : 02188812503
  شماره همراه مدیریت : 09021077007
  آدرس ایمیل لوحیران : info@lohiran.ir
  ساعات کاری : هر روز 9 صبح تا 7 عصر
  مدیریت لوحیران : ابراهیم زاده

  بازدید لوحیران :